برنامه پیک بامدادی رادیو ایران به بررسی پیامدها و آثار کاهش تعداد شعب بانک‌ها پرداخته است.

با دستور رئیس جمهور، بانک مرکزی برنامه کاهش تعداد شعب بانک‌ها را آغاز کرده است.
کارشناسان می‌گویند بالا بودن شعب بانکی علاوه بر تحمیل هزینه به بانک‌ها، نقش نظارتی را دشوارتر کرده است و به برخی مشکلات دامن می‌زند؛ اما کاهش شعب‌ها نیز پیامدهای سنگینی را به دنبال خواهد داشت.

دانلود