برنامه پیک بامدادی رادیو ایران به موضوع بی‌توجهی مسئولان به تولیدات داخلی و تولیدکنندگان ایرانی پرداخته است.

در حالی که خرداد امسال قانون استفاده حداکثری از تولید داخل تصویب شده، اما در ابلاغ و اجرا با مشکلاتی روبرو بوده است و همچنان واردات، در اقتصاد کشور پیشتاز است.

دانلود