برنامه پیک بامدادی رادیو ایران به بررسی پیامدهای پیمانکاری شدن مدارس پرداخته است.

در حالی که مجلس، پیمانکاری شدن مدارس را غیرقانونی اعلام کرده است، برخی کارشناسان، طرح خرید خدمات را همان پیمانکاری شدن مدارس می‌دانند.

به تازگی مدارس جدیدی با عنوان مدارس حمایتی فعالیت خود را آغاز کرده‌اند که از نظر ماهیت، تفاوت زیادی با خرید خدمات یا مدارس پیمانکاری ندارند.

دانلود