برنامه پیک بامدادی رادیو ایران به بررسی مشکلات ایثارگران و جانبازان با بیمه تکمیلی پرداخته است.

بیمه تکمیلی ایثارگران و جانبازان یکی از مشکلات برخی از عزیزان بوده
به گفته بنیاد شهید، این اعتبار تامین نشده است، اما برخی مسئولان برنامه و بودجه می‌گویند اصلا ردیف بودجه خاصی برای بیمه تکمیلی وجود ندارد.

دانلود