برنامه پیک بامدادی رادیو ایران به موضوع حاشیه سازی سازمان حفاظت محیط زیست با حمایت از ماهی تیلاپیا، پرداخته است.

سازمان حفاظت محیط زیست که تا چند سال پیش مخالفت تکثیر و پرورش ماهی تیلاپیا بود، اکنون به جمع موافقان این طرح پیوسته و حتی مجوز آن را صادر کرده است. سازمان شیلات نیز توسعه واردات و تکثیر را در دستور کار خود قرار داده است.

تغییر این سیاست، موجب شده برخی وکلای دادگستری دست به شکایت علیه سازمان حفاظت محیط زیست بزنند.

دانلود