کامیار ولی پور روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران گفت: در نور ماموران یگان حفاظت محیط زیست (محیط بانی رزن) یک شکارچی غیرمجاز را در منطقه شکار ممنوع به همراه یک قبضه سلاح شکاری دستگیر کردند.

او افزود: در بابل ماموران یگان حفاظت محیط زیست این شهر حین گشت وکنترل درحوزه استحفاظی شکارچیان غیرمجاز رابه همراه ۹ قبضه سلاح شکاری دستگیرکردند.

ولی پور گفت: ماموران یگان حفاظت محیط زیست ساری حین گشت زنی درمنطقه دودانگه یک شکارچی غیرمجاز را به همراه یک قبضه سلاح شکاری دستگیر کردند.

روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران افزود: در ماموریت دیگر ماموران پناهگاه حیات وحش سمسکنده حین گشت وکنترل شبانه در منطقه فرح آباد شکارچیان غیرمجاز را به همراه دو قبضه سلاح شکاری دستگیر کردند.

او گفت: ماموران یگان اداره پارک ملی کیاسر  روز گذشته حین گشت و کنترل در منطقه آزاد کیاسر از دو نفر شکارچی غیرمجازتعداد دو قبضه سلاح شکاری، لاشه دو قطعه کبک و تعدادی فشنگ کشف و ضبط  کردند.

ولی پور افزود: ماموران یگان حفاظت محیط زیست نکا حین گشت و کنترل درحوز ه استحفاظی اخباری مبنی برشکارغیرمجاز درمنطقه دریافت و به محل اعزام وضمن هماهنگی با مقام قضایی برای بازرسی از خودرو یک شکارچی غیرمجاز را به همراه یک قطعه کبوتر دستگیر کردند.

روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران گفت: ماموران یگان حفاظت محیط زیست بهشهر حین گشت و کنترل در حوزه استحفاظی جاده پابند با توقیف یک دستگاه خودرو از متخلفان یک قبضه سلاح شکاری و تعدادی فشنگ کشف و ضبط کردند.

او افزود: در ماموریت دیگر ماموران یگان حفاظت محیط زیست بهشهرحین گشت و کنترل در منطقه هزارجریب با همکاری ماموران نیروی انتظامی  و با توقیف یک دستگاه خودرو یک قبضه سلاح شکاری و تعدادی فشنگ کشف وضبط کردند.

ولی پور گفت: در گلوگاه ماموران یگان حفاظت محیط زیست طی دو ماموریت حین گشت و کنترل در ضلع جنوبی خلیج میانکاله ازشکارچیان غیرمجاز پنج قبضه سلاح شکاری و چهارقطعه مرغابی کشف و ضبط کردند.