سید حسین اسلامی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل گفت: یک واحد انبار تهیه و توزیع کود شیمیایی واقع در جاده قدیم آمل به بابل کشف و طی یک عملیات هماهنگ با حضور کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی مازندران، مدیریت جهاد کشاورزی و مرکز جهاد کشاورزی دشت سر، سازمان تعزیرات حکومتی و نیروی انتظامی شهرستان آمل ده ها تن انواع کود شیمیایی ضبط شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل افزود: با توجه به صدور رای شعبه هیات بدوی تعزیرات حکومتی آمل، فروشنده کود تقلبی به پرداخت یک میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم و کود اوره خارج از شبکه نیز به نرخ دولتی بین کشاورزان توزیع می شود.

وی بیان کرد: منافع کشاورزان خط قرمز جهاد کشاورزی است و این نهاد با همکاری مرجع ذیصلاح و یاری مردم دست هر فرد و یا گروه و تشکیلاتی که به سلامت سیستم توزیع نهادهای کشاورزی خللی وارد نماید را قطع خواهد کرد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل به کشاورزان و بهره برداران توصیه کرد: نهاده‌های شیمیایی مورد نیاز خود را از کارگزاری‌ها و فروشندگی‌های مجاز تهیه کنند.

اسلامی از مردم خواست هرگونه فعالیت در زمینه تهیه، تولید و توزیع نهاده های شیمیایی بصورت غیرمجاز را به جهاد کشاورزی و یا دستگاه های انتظامی و نظارتی گزارش کنند.