م- پ جوان بهشهری که پارسال یکی از اهالی روستای رزکه آمل را به قتل رسانده بود صبح امروز یکشنبه ۲۲ دی ماه اعدام شد.

حکم اعدام این جوان بهشهری با رعایت تشریفات قانونی آیین‌نامه و براساس احکام قصاص با عدم رضایت اولیاء دم در زندان آمل اجرا شد.

حکم قصاص محکوم علیه پس از صدور از سوی دادگاه کیفری استان و تایید دیوان عالی کشور و دستور از رئیس قوه قضاییه، با حضور قاضی اجرای احکام و پزشک قانونی اجرا شد.