سال ۲۰۲۰ با کرنا آغاز شد ویروسی که از شرقی ترین کشور شروع و سرطان وار دنیا را تسخیر خود کرد، بطوری که امروز دغدغه جهان به این اسم منحصر شده است.

کرنا را برخی حمله بیولوژیکی آمریکا می دانند، برخی به فراماسونی ها نسبت می دهند و برخی آن را دستاورد دولت چین برای کاهش نسل بازنشسته می دانند، اما آنچه این بیماری را مرموز تر می کند، ساخت انیمیشن در ۲۰ سال قبل، فیلمی در سال ۲۰۱۱و چاپ کتاب چشم تاریکی در سال ۱۹۸۱با همین مضمون است که حتی بسیاری از جزئیات مثل سوپ خفاش، ووهان چین، نوع ویروس و.. با آن مطابقت می کند، با این وجود اگر همین اینها را اتفاقی بخوانیم تاریخ را نمی توانیم نادیده بگیریم، قرنهای ششــم، چهاردهم و نوزدهــم که بهانه طاعون باعث مرگ میلیون ها انسان شد از ووهان چین آغاز شده بود.

اگر متن بالا را با دقت خوانده باشید مطمئن خواهید شد که آنچه این روزها دنیا را تسخیر ترس و وحشت خود کرده است از سوپ خفاش متولد نشده است، آن ویروسی که در ۳۱دسامبر ۲۰۱۹ گزارش شده مرموز تر و پیچیده تر از یک سوپ است که صدها انسان را به کام مرگ بکشاند و آن روی سکه را به راحتی نمایان کند.

حال با این چراغ از دنیایی کثیف سیاست بگذریم و نگاهی کوتاه به اقتصاد داشته باشیم؛ اقتصادی که با مدیا چین انس عجیبی گرفته بود امروز بخاطر تقاضای کم نفت در بازارجهانی تاثیر قابل توجهی داشته است و این نشان از اهمیت فزاینده چین در بازارهای جهانی است که می تواند خلل ایجاد کند.

کرنا به اقتصاد چین بسنده نکرد و به ایران آمد تا بار دیگر مافیا را خوشحال کند، که از این اب گل الود بخوبی ماهی صید کنند، کشوری که روزانه بیش از یک و نیم میلیون ماسک تولید می کند در چند روز اخیر برای یک ماسک و مواد ضد عفونی کنند فلج شده بود و جالب تر از برچسب داروخانه ها در نداشتن موارد ضروری بهداشتی، وجود ماسک در فروشگاههای غیر مرتبط بود.

کرنا جز اینکه فروش بازارهای اینترنتی را داغ کند، برای بازار شب عید گرد مرگ پاشید و جز سکوت هیچ چیز از بازار شنیده نمی شود.
اما در نهایت این بوق و گرناهای سیاسی بر طبل نا امیدی و استرس را می کوبد، که باید قوی بود و در مقابل این ویروس ایستاد.

به قلم سمانه قلیپور