به این فکر می کنم همین که فقط برای دخترها روزی را در تقویم در نظر گرفته اند تا تبریک بشنوند و از آن طرف هیچ روز و مناسبت برای پسرها نداریم،خودش عامل برهم خوردن تساوی میان دو جنس مرد و زن است،دلشوره می افتد به دلم که نکند از روی ترحم و دلسوزی برای ما دخترها روزی را تعیین کرده اند اما بازهم می گویم بهتر است بد به دلمان راه ندهیم.

راستش را بخواهید نمی خواهم در روزی که برای دخترها است تحلیل های عمیق و متن های سنگین و ثقیل بنویسم و از حقوق و محدودیت های دنیای دخترانه حرف بزنم،می خواهم از دختر بودن در روزگاری که خبر کشته شدن دختران به دست پدران و برادران و همسران تیتر می خورد،برایتان بگویم.

دختر بودن در چنین فضایی،هرچقدر هم که روحیه ات پر از نشاط باشد،هرچقدر هم که خانواده ات مأمن و تکیه گاهت باشند و هرچقدر هم که مستقل و خودکفا باشی سخت است،چنان سخت که دخترانگی ات تهدید می شود و رضایتت از دختر بودن مختل می گردد،آنقدر سخت که نفس کشیدنت را به عنوان یک دختر خفه می کند.

دختر بودن در دنیای امروز و دیروز یعنی خودت باید لباس رزم را بر تن کنی و حق خودت را از چنگ این جهان بگیری،با تمام سلول ها و ذرات روح و تنت باید باور کنی که دخترانگی ات جرم نیست،گناه نیست بلکه تدبیر و تصمیم خداوندی است که تمایزی بین مخلوقاتش در نظر نگرفته است.
در دنیای من دخترانگی نعمتی است که به هرکسی داده نمی شود،نمی خواهم حرف هایم شمارا به یاد فیلم هندی بیندازد یا بگویم وای تو باید الان به خودت ببالی که خداوند مقدر دانست تا دختر باشی،نه!که اگر چنین بگویم بازهم تبعیض و تفکیکی میان زن و مرد ایجاد کرده ام اما با تمام وجودم می گویم که حتما و قطعا و بی شک خداوند وجودت را به عنوان یک دختر در این جهان لازم و ضروری دانسته که دختر به دنیا آمدی.

دخترجان!باید بپذیری که امروز کسی جز خودت دغدغه آرامش و موفقیتت را ندارد پس برای ساختن یک دختر واقعی به خودت تکیه کن و روی پاهای خودت بایست،یادت نرود می توانی از دیگران کمک بگیری اما هیچوقت وابستگی را برای قلب و ذهنت رقم نزن.
با اطمینان اعلام می کنم که با تمامی دغدغه های دخترانه دختران امروز آشنا هستم و از چالش های ذهنشان خبر دارم و با تمام وجود باور دارم که اگر دختران ما خودشان را باور نکنند و نپذیرند که استقلال و موفقیت حق طبیعی آنهاست،تقدیر برایشان نقشه های شومی خواهد کشید که توصیف ندارد،باید قبول کرد که باور و اعتماد به نفس هر دختری عامل اصلی تحول زندگی اش خواهد بود.

از من به تمام دختران دنیا نصیحت که قدر خودتان را بدانید،زیاد هم بدانید،برای جلب رضایت دیگری تن به تغییر ندهید.تا آنجا که می توانید مراقب افکارتان باشید که افکار ما دختران رنگ های نقاشی زندگی و سرنوشتمان خواهند بود.از همه مهم تر مواظب باشید که تعداد لوازم آرایشی هایی که استفاده می کنید از تعداد کتاب هایی که خوانده اید جلو نزند!

یادآوری می کنم که هر روز،روز توست و خورشید برای بهتر زیستن تو طلوع می کند،به خودت ببال و از مسیر بهتر شدن و بهتر ماندن پا پس نکش،روزت مبارک.

به قلم مبینا ابراهیمی مقدم