وَ الْقَلَمِ وَ ما یَسْطُرُونَ؛
قلم،زبان دوم انسان هاست!که عقل و معرفت و اندیشه پنهان انسان را،نهان می‌سازد.قلم،مجموعه ای آمیخته شده از کلمات و زیبایی هاست.
قلم،جمع آوری کننده ی تجربه های دوران هاست.

هر انسانی میتواند قلمی را میان انگشتانش بفشرد و فرمانش دهد که بنگارد.قلم مینویسد،می‌سازد،تخریب می‌کند و واقعیت ها‌ را آشکار‌ می‌سازد و گویا معجزه ای جاودان،برای رشد انسان می‌باشد.صاحبان قلم،می‌توانند با نوشته های خود دنیایی را به تعالی و عزت برسانند و یا مسیری انحرافی را برای آنان رقم زنند.

صاحبان قلم کسانی هستند که تفکر انسان ها را در دست می‌گیرند و به آن دانایی و شعور،عقل و معرفت و گاه آگاهی تزریق میکنند.

در دنیای امروز،ابزار های ارتباطی جدید به همه ی ما این امکان را دادهداند که بنویسیم و اندیشه هایمان را به اشتراک بگذاریم،از زیبایی ها بگوییم و گاه زشتی ها را وصف کنیم.پس چه خوب است که با نگاشتن، به جای تخریب و تهدید پلی برای پیشرفت انسان ها بسازیم.

روز قلم،بهانه ای‌‌ برای یادآوری و آشنایی با تاریخ و فرهنگ این سرزمین است تا با توانی بیشتر گنجینه ارزشمندی را که از گذشته ی سرزمینمان به یادگار مانده را به دوش بکشیم و همچنین بهانه ایست برای اینکه بیشتر بدانیم،بخوانیم و بیشتر بنویسیم.

یادمان نرود! کودکان،آینده و پیشرفت فرداهای سرزمینمان را رقم میزنند. خود بخوانیم تا آنها بیاموزند که بخوانند و الفاظ و کلمات زیبا به کار ببریم تا در ذهنشان حک شود و بیاموزند که درست بنویسند و بیاموزیم که قلم مقدس است و حرمت دارد.

روز قلم بر استادان فرهیخته اهل قلم و جامعه هنری کشور مبارک باد.