وقتی اخبار رفتارهای  ناشایست اجتماعی اعم  از کودک آزاری ،همسر آزاری ، دگر آزاری ، هتاکی ، خشونت و.. در فضای مجازی منتشر می شود و ناخواسته گروه های مختلف سنی و با ذهنیت های مختلف خبر را دریافت یا پخش می کنند در حقیقت کل جامعه آسیب می بیند . بعضی رفتارهای ناشایست از افراد و گروههای متفاوت در سطح جهانی ، بین المللی ، ملی ، منطقه ای و استانی و محلی ممکن است از روی هدایت های برنامه ریزی شده ، عمد با اهداف مختلف و بعضی از آن رفتارها نیز به صورت غیر عمد اما با تبعات مشترک رخ دهد که با توجه به شرایط حاکم بر فضای مجازی ، در بسیاری از موارد شاهد روش های برخوردهای احساسی متفاوتی از سوی مسئولین مربوطه ، نهادهای مدنی و افراد مختلف هستیم .
یکی از کارهای فرهنگی که می تواند در پیشگیری و روش مقابله با این رفتارهای ناشایست موثر باشد ، آموزش اثربخش و کارا است که متاسفانه در چندسال اخیر کمتر به آن توجه شده است .
آموزش صحیح در پیشگیری از رفتارهای ناشایست و روش مواجهه و مقابله درست با روشهای ناشایست  برای جلوگیری از آسیب های روانی و جسمی از نقش مهم و اهمیت فراوانی برخوردار است .
در چندسال اخیر هزینه های زیادی صرف آموزش عمومی شده است ، اما متاسفانه تاثیر کمرنگ آن نه نیاز به شرح دارد و نه قابل انکار و قابل توجیه است.
اکثر نهادهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی که از بودجه ملی و بودجه استانی و شهرستانی استفاده می کنند ، گرچه آموزش عمومی در شرح وظایف آنها مشخص شده است ، اما در عمل چندان علاقه و احساس مسوولیت کافی برای محقق ساختن اثر بخش این وظیفه مهم در کارنامه آنها دیده نمی شود.
در چنین شرایطی ، کشور و جامعه، نیازمند یک طرح جامع و کامل عمومی آموزشی برای نهادهای دولتی و عمومی با کمک از متخصصان ، روانشناسان ، جامعه شناسان و استفاده از تجربه و توانمندی های سازمانهای غیر دولتی و همکاری قوه قضاییه در بخش  پیشگیری و نیز نظارت کارآمد نمایندگان مجلس است.
البته در هر استان و شهرستان ، باید از مدل های آموزشی تلفیقی از آموزش های کلان و یکپارچه ملی و آموزش بومی سازی شده با توجه به فرهنگ و مقتضیات متناسب با هر منطقه بهره گرفت.
درحالی که سیزده کرسی مجلس را نمایندگان مردم مازندران به خود اختصاص داده اند ، بسیار اهمیت دارد که نمایندگان مازندران در مجلس ، بخشی از اوقات خود را بجای شرکت  در بعضی مراسم تشریفاتی و نه چندان ضروری مثل اهدای لوح  سپاس  ، تقدیم شاخه های گل و جلسات غیر ضروری ؛ به ضرورت امر آموزش  اختصاص دهند و‌ کمبودها ، خلاها و یا نقص های قانونی جهت آموزش عمومی موثر و جامع را با کمک مشاوران متخصص بررسی و در صدد اصلاح و بهبود برآیند و از سوی دیگر بر عملکرد شوراهای شهر و نهادهای دولتی و نهادهای عمومی نظارت دقیق کنند . نمایندگان مجلس باید از خبرنگاران و کارشناسان رسانه ای استان و نیز نهادهای مدنی کمک گرفته تا با یک همدلی جدی و عملیاتی موثر و نه شعاری و بی اثر ، شاهد یک تولد خوب برای آموزش عمومی موثر در خانواده ها ، مدارس ، صنوف و دانشگاهها باشیم .
اداره های آموزش پرورش و فرهنگ و ارشاد نیز می توانند در این مهم از نقش ارزنده و اثربخشی برخوردار باشند.
امید است مجمع نمایندگان مازندران در مجلس ، همت کنند تا با وحدت و اجماع نظر و عمل ؛ آموزش عمومی در مازندران جدی گرفته شده و با متمرکز کردن و قانونمند کردن فرآیند آموزش از هدر رفت هزینه های آموزش عمومی جلوگیری و در حقیقت هزینه های آسیب را کم کرد.
قطعا نمایندگان مجلس مازندران بوی آزار دهنده آتش زدن کاه و کلش به مشامشان رسیده است و می دانند فرهنگ سازی و آموزش مخصوصا از سوی جهاد  کشاورزی و محیط زیست و دیگر دستگاه های اجرایی و نظارتی مرتبط می تواند کارساز باشد اگر اهمیت فرهنگ سازی و آموزش به جد گرفته شود.
نمایندگان مردم مازندران در مجلس ، قطعا از آمار طلاق و تبعات منفی آن در خانواده ها و فرزندان طلاق ؛ آمار اعتیاد و شرارت و خشونت و هتاکی ها و انواع بزهکاری های اجتماعی خبر دارند و نباید بر آنها پوشیده مانده باشد که برخوردهای دستگاه قضا و نیروی انتظامی به تنهایی چاره کار نیست و برای حل و‌کاهش آسیب های اجتماعی ، به شدت نیازمند اصلاح بعضی از قوانین و وضع بعضی قوانین جدید از یک سو و فرهنگ سازی و آموزش عمومی صحیح و کارآمد هستیم . و البته که در این میان ، نقش نمایندگان مردم در مجلس یک نقش اساسی است ، که امید می رود ، این نقش مورد غفلت و کم توجهی از سوی نمایندگان قرار نگیرد .

مریم پروین مدرس دانشگاه و مدیرعامل انجمن حفظ و توسعه ی حقوق شهروندی مازندران