روز گذشته مراسم روز ناشنوایان با حضور کبری اسفندیاریان رئیس اداره بهزیستی آمل و دیگر مسولان در مرکز خانواده و کودک کم شنوای نیکان شهرستان آمل برگزار شد.