با توجه به اینکه کودکان نقش به سزایی در آینده و پیشرفت هر کشوری دارند، پایگاه خبری تحلیلی مازندرانه به سراغ مردم رفت تا میزان رضایت آنها، از برنامه های رسانه ملی در رابطه با کودکان و نوجوانان را پرس و جو کند.