مسلم مکاری رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان آمل با گلایه از وضعیت موجود کارگران ساختمانی آملی به خبرنگار مازندرانه گفت : متاسفانه کارگران افغانی به عنوان استادکار در کارگاه‌های ساختمانی فعالیت می کنند و این در صورتی است که تمامی استادکاران باید دارای کارت مهارت فنی باشند که اتباع افغان فاقد این کارت می باشند.

وی افزود : این موضوع و عدم نظارت دستگاه‌های مربوطه باعث شده که ۵۰ درصد از کارگران ساختمانی شهرستان آمل بیکار و از طرفی شاهد رشد ۴۵ درصدی استادکاران افغانی در صنعت ساختمان شهرستان آمل باشیم که این موضوع باید به صورت جدی پیگیری شود چرا که سازه های شهری و همچنین کارگران و استادکاران ساختمانی بومی را دچار چالش کرده است.