خبر، گزارش و ادیت: سید مصطفی صادقی/ پایگاه خبری تحلیلی مازندرانه پروژه ی جدیدی را در سال ۱۴۰۱ با عنوان معرفی روستاهای استان مازندران به منظور نشان دادن زندگی روستایی و توانمندی های موجود در روستا آغاز کرد و در همین راستا در هفتمین گام برای تهیه گزارش به روستای زیبای زیار با پتانسیل های موجود بسیار در بخش لاریجان شهرستان آمل رفت.