علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی در مراسم تجلیل از قهرمانان و مدال آوران مازندرانی تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی حاضر در مسابقات جهانی کشتی صربستان پشت تریبون ایستاد و بی پرده صحبت هایی را مطرح کرد که جای تامل بسیار دارد.