همایش بزرگ متخصصین کودکان استان مازندران با حضور پزشکان متخصص و فوق تخصص این رشته از سراسر استان در هتل میزبان بابلسر برگزار و در حاشیه مراسم نیز، انتخابات هیات مدیره و بازرس انجمن کودکان استان مازندران با حضور نماینده انجمن کودکان کشور انجام شد که از مجموع ۱۰۲ رای مآخوذه،نتایج ذیل به ترتیب حاصل شد.

۱-دکتر امیر بهاری بندری ۷۹ رای
۲-دکتر محمدرضا نوایی فر ۶۱ رای
۳-دکتر رضا شمشیربند ۶۱ رای
۴-دکتر جواد غفاری ۴۹ رای
۵-دکتر دانیل زمانفر ۴۹ رای
۶-دکتر عباس دباغ زاده ۴۷ رای
۷-دکترمحمدرضا مرادی نژاد۴۳ رای

بازرس :
دکتر داوود صیادیان ۴۷ رای

در پایان این مراسم از تعدادی از پزشکان پیشکسوت رشته کودکان از سراسر استان تقدیر بعمل آمد.