ذات الله زارعی سرپرست فرمانداری ویژه آمل در حاشیه بازدید از بیمارستان تخصصی و فوق تخضصصی شمال ضمن بیان اینکه باید از کادر درمانی بیمارستان شمال بخاطر زحمات طاقت فرسا در زمان کرونا تقدیر و تشکر کرد، گفت: با شکل گیری فضا و مدیریت جدید نه تنها مشکلات گذشته مطرح نیست، بلکه بیمارستان در حال توسعه است و از حالت ایستایی که وجود داشت خارج شده است.

وی با تاکید اینکه در بیمارستان شمال حرکت به سمت توسعه و روبه جلو شکل گرفته شده، عنوان کرد: بخش های مختلفی که از آن بازدید انجام شد، نشان دهند نگاه باز و عمیقی است که درفضای جدید شکل گرفته و رو به جلو پیش می رود.

سرپرست فرمانداری ویژه آمل ادامه داد: خوشبختانه مجموعه شرکت فذا و مدیران این حوزه ومدیریت جدید این بیمارستان به سمتی حرکت می کنند که میزان رضایتمندی نه تنها در سطح شهرستان، بلکه در استان شکل گرفته شده و شاهد این هستیم از شهرهای همجوار به این بیمارستان مراجعه می کنند.

وی تصریح کرد: زمانی که ۲۵ نفر از شهری به صورت همزمان برای درمان به این بیمارستان می آِیند تا خدمات دریافت کنند، نشان دهند میزان رضایتمندی بالای این بیماران است.

زارعی کار درمان را ارزشمند و مورد توجه خداوند خواند ؛ اظهار کرد: ارائه خدمات درمانی کار بزرگی است که نزد خدا اجر خاصی دارد، هر کسی برای کاهش درد قدمی بردارد هم در این دنیا و هم در قیامت ذخیره ای در روز محشر دارد و بی پاسخ نمی ماند.

وی توریست درمانی را یکی از کارهای ارزنده در صنعت توریسم دانست و خاطرنشان کرد: باید به سمت رونق صنعت توریسم برویم و ورود در بحث درمان می تواند با وجود جاذبه های خاصی که این استان در کشور و در دنیا دارد، در جذب گردشگر سلامت موفق عمل نماید .

زارعی این استان را دارای پتانسیل بالایی در درمان عنوان کرد و افزود: اگر بستر مناسبی را مهیا کنیم، با وجود پزشکان حاذقی که این استان دارد، از خروج بیماران از مازندران جلوگیری خواهیم کرد.

وی در خصوص فعالیت های توریسم درمانی در بیمارستان شمال خاطرنشان کرد: اگر در سطح بین المللی ورود پیدا کنیم، چون بیمارستان شمال ظرفیت بین المللی شدن را دارد قطعا هم نگاه مردم دنیا نسبت به کشورمان تغییر پیدا می کند و هم در نگاه افراد بومی اعتمادها برمیگردد و همچنین در توسعه و رونق گردشگری تاثیر مثبتی خواهد داشت.