فرشته سلیمانی کارشناس ارشد معماری و یکی از شیر زنان و کوهنوردان پرافتخار آملی در گفتگوی اختصاصی با مازندرانه در خصوص فتح قله تمام فنی و ٧٠١٠ متری خان تانگری در کشور قرقیزستان بیان کرد: صعود ما به خان تانگری که به آن نشان پلنگ برفی دادند حدود یک ماه طول کشید و توانستیم با موفقیت آن را فتح کنیم و با ۶ مدال آسیایی به کشورمان برگردیم، اما متاسفانه هیچ حمایتی از ما نشد و امیدوارم از ورزشکاران و قهرمانان در خور زحماتشان به صورت شایسته تقدیر شود و این سرمایه ها به راحتی کنار گذاشته نشوند.