کوروش ابراهیم نژاد گرجی فرماندار شهرستان فریدونکنار در گفتگوی اختصاصی با مازندرانه از آخرین وضعیت خزر شهر و حسن آباد و همینطور اقداماتی که در راستای ساخت پل های کمربندی و شهیدان رسولی در حال انجام است، توضیحاتی را بیان کرد.