پایگاه خبری تحلیلی مازندرانه به سراغ گروه نیکوکاری نوریاران شهرستان آمل رفت تا گزارشی از فعالیت های خیرخواهانه این مجموعه خوشنام تهیه کند.