محمد عیسی زاده سرپرست اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان محمودآباد در حاشیه بازدید از شرکت نوید صنعت شادان در گفتگوی اختصاصی با مازندرانه از لزوم توجه به کارگران و حمایت از کارآفرینان و کارفرمایان مطالبی را بیان کرد.