بیژن پولادی فرماندار شهرستان نور با حضور در روستای سنگتاب بخش چمستان از نزدیک روند ساخت دیواره حفاظتی بر روی رودخانه انگتارود به دلیل اهمیت این موضوع و جلوگیری از خسارت های ناشی از سیل را مورد بررسی و در گفتگوی اختصاصی با مازندرانه از پروژه های مشابه دیگر در شهرستان نور توضیحاتی را بیان کرد.