سید رضا کاظم پور رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان فریدونکنار طی گفتگوی اختصاصی با مازندرانه مهمترین اقدامات ٢ سال اخیر این اداره را بیان کرد.