دکتر رامین یگانه رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان آمل طی گفتگوی اختصاصی با مازندرانه از آخرین اقدامات انجام شده برای بهبود وضعیت انجمن آرین و بیماران آن توضیحاتی را بیان کرد و مردم را به شرکت در پویش ملی سلامت و همینطور استفاده از ماسک و خود ایمنی دعوت کرد.