حسن برقی رئیس اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی شهرستان بابلسر طی گفتگوی اختصاصی با مازندرانه از اقدامات ۴ ماه اخیر این اداره توضیحاتی را بیان کرد.حسن برقی رئیس اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی شهرستان بابلسر طی گفتگوی اختصاصی با مازندرانه از اقدامات ۴ ماه اخیر این اداره توضیحاتی را بیان کرد.