احمد توکلی معاونت عمرانی استانداری مازندران در حاشیه بیستمین سفر استاندار مازندران به محمودآباد، ضمن بازدید از روستاهای این شهرستان تأکید کرد که ظرفیت درآمد پایدار در روستاها باید شناسایی شوند.