روز گذشته مجمع انتخابات هیات ورزش های همگانی مازندران با حضور رئیس فدراسیون ورزش های همگانی، مدیر کل ورزش و جوانان مازندران و دیگر مسولان کشوری و استانی برگزار شد و روهام ابوطالبی جوان و با انگیزه توانست با اخذ ٢۴ رای و کسب تمامی آرا، مقتدرانه بار دیگر و برای ۴ سال آینده به عنوان رئیس هیات ورزش های همگانی استان مازندران انتخاب شود.