محمد هادی زاده مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد در گفتگوی اختصاصی با مازندرانه طی بازدید از پروژه روستای برنج ده بیان کرد : بتنی کردن کانال آب زراعی به میزان ۵ و نیم کیلومتر به مبلغ ۳۵ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۱- ۱۴۰۲ و همینطور مرمت، بهسازی و لایروبی ۱۳۰ هکتار آببندان‌های شهرستان محمودآباد به مبلغ ۱۰۷ میلیارد ریال، برخی از اقدامات انجام شده در سطح شهرستان محمودآباد می باشد.