روز گذشته استاندار مازندران در ادامه سفرهای شهرستانی خود در راستای بهبود مشکلات و تسریع در انجام برخی پروژه های عمرانی، خدماتی، تولیدی و فرهنگی به همراه معاونین و مدیران کل دستگاه های اجرایی به شهرستان نور سفر کرد.