عبدالرضا رشیدی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نور در گفتگوی اختصاصی با مازندرانه از برگزاری همایش استانی شعر بومی مازندران(دِل پِئی) در نور خبر داد.