دکتر مجتبی محمدی رییس بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان نور در گفتگوی اختصاصی با مازندرانه در خصوص مجموعه اقدامات انجام شده در طول یکسال اخیر صحبت های امید بخشی را مطرح کرد که نشان از درایت و تلاش ریاست دانشگاه علوم پزشکی مازندران، فرماندار شهرستان نور ، نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس و همینطور شخص دکتر محمدی و تمامی پرسنل تنها بیمارستان شهرستان نور دارد .