عباس میرزایی قاضی نماینده رسمی مرکز همکاری های اقتصادی – حقوقی روسیه- ایران و سازمان سراسری روسی و فدرال کسب و کارهای خرد و متوسط در ایران که اصالتا اهل شهرستان آمل می باشد ، طی گفتگویی اختصاصی با مازندرانه در خصوص سفر هیات تجاری روسیه به آمل و اهداف این سفر و دستاوردهای آن توضیحاتی را ارائه داد که جای تامل بسیار دارد و باید از این افراد در راستای توسعه کسب و کار و حمایت از کار آفرینان داخل کشور نهایت استفاده را برد.