دومان نوعی رییس کمیسیون عمران و سخنگوی شورای اسلامی شهر بابلسر در گفتگوی اختصاصی با مازندرانه در خصوص پروژه های عمرانی بابلسر و همینطور زمان احتمالی افتتاح و بهره برداری پل چهارم در شهریور ماه امسال خبر داد و گفت: متاسفانه مالکیت دریا و رودخانه بابلسر در اختیار شورا و شهرداری نیست و امیدوارم این موضوع با توجه به اهمیت آن حل شود و اختیار این نعمت های خدادادی در اختیار شورا و شهرداری قرار بگیرد تا با جذب سرمایه گذار در این حوزه مهم بتوانیم به درآمد پایدار برسیم و خدمات مطلوب تری را به شهروندان فهیم بابلسری و مسافران و گردشگران ارائه دهیم.