رضا حمیدی مدیرکل مسکن روستایی بنیاد مسکن کشور در حاشیه برگزاری دوره آموزشی نکات اجرایی در نظارت بر ساختمان ها که در دانشگاه شمال آمل برگزار شد در گفتگوی اختصاصی با مازندرانه بیان کرد: از ابتدای دولت سیزدهم تا به حال ساخت حدود ۵۸۰هزار مسکن روستایی در کشور شروع شد، که حدود ۳۰۰هزار واحد آن به اتمام رسیده است.