روز گذشته کیومرث هاشمی وزیر ورزش و جوانان طی سفرش به مازندران از سالن پهلوان حسن یزدانی بازدید کرد و در حاشیه این بازدید پدر این کشتی گیر تاریخ ساز صحبت هایی مطرح کرد که جای تامل بسیار دارد.

وزیر ورزش نیز در این دیدار از حمایت های تمام قد خود در خصوص رفع دغدغه های این پهلوان ارزنده کشور در آستانه المپیک خبر داد.