لازم بذکر است این مرد پس از برخورد با اتوبوس دچار شکستگی دست و پا و پارگی طحال می شود.