موشن گراف «ابولهب های زمان» به مناسبت شهادت شیخ نمر منتشر شد.

روز گذشته وزارت کشور عربستان سعودی در بیانیه ای رسمی توضیح داد که حکم اعدام ۴۷ نفر به اتهامات امنیتی، اجرا شد. در میان اعدام شدگان نام “نمر باقر النمر” روحانی شیعه مخالف دیده می شود.

“نمر باقر النمر” روحانی شیعه عربستان سعودی بود که برای حقوق شیعیان این کشور فعالیت می کرد. او تحصیلکرده حوزه های علمیه در قم و تهران بود.
ایران بارها نسبت به اجرای حکم اعدام نمر النمر هشدار داده بود.

۱۵ درصد جمعیت ۳۰ میلیون نفری عربستان سعودی، شیعه مذهب هستند که در مناطق نفتخیز شرقی این کشور (در ساحل خلیج فارس) زندگی می کنند.

شیعیان سعودی به تبعیض حکومت ریاض در برخورداری از امکانات و عدم برخورداری از حقوق مساوی با دیگر شهروندان عربستان سعودی اعتراض دارند.