جنگ عربستان علیه یمن که از ششم فرودین سال جاری (۱۳۹۴) آغاز شده، امروز اول بهمن ماه وارد سیصدویکمین روز خود شد.

جز شرق یمن که استان حضرموت واقع شده و استانی صحرایی است و کنترل مناطق مهم آن در دست عناصر القاعده است، تقریبا تمام نقاط دیگر یمن قربانی بمب‌های غربی-آمریکایی جنگ عربستان شده و هدف قرار گرفته شده است.

نگاهی آماری به نتیجه این جنگ پس از ۳۰۰ روز عمق فاجعه در فقیرترین کشور عربی را بهتر به نمایش می‌گذارد. این آمار متعلق به مرکز حقوقی «حقوق و توسعه» یمن است که در روز سیصدم جنگ منتشر کرده است.

تلفات انسانی

کشته‌ها: ۸۱۴۳ نفر

مجروحان: ۱۵۱۸۴

مجموعا: ۲۳ هزار و ۳۲۷ نفر

کشته‌های زن: ۱۵۱۹        کشته‌های کودک: ۱۹۹۶

مجروحان زن: ۱۵۷۶          مجروحان کودک: ۱۷۸۲

زیرساخت‌ها

۱۴ فرودگاه

۱۰ بندر و اسکله

۵۱۲ پل و راه ارتباطی

۱۲۵ ایستگاه مولد برق

۱۶۴ انبار و شبکه آب‌رسانی

۱۶۷ شبکه و ایستگاه ارتباطی

بخش اجتماعی یمن

۳۲۵ هزار و ۱۳۷ منزل مسکونی

۶۱۵ مسجد

۵۶۹ مدرسه و مرکز آموزشی

۳۹ مرکز دانشگاهی

۱۶ مرکز رسانه‌ای

۲۳۸ مرکز بهداشتی

بخش اقتصادی یمن

۹۷۰ مرکز دولتی

۴۰۹ کشنده حمل مواد غذایی

۱۷۵ تانکر حمل سوخت

۳۵۳ بازار و مرکز تجاری

۲۳۸ ایستگاه سوخت

۵۴۶ انبار غذایی

۷ سوله غلات

۱۲۵ مرغداری

۴۲ ورزشگاه و مرکز ورزشی

۱۹۰ کارخانه

۵۹ مرکز تاریخی

۱۱۹ مرکز گردشگری

همچنین تاکنون ۳۷۵۰ مدرسه تعطیل شده و یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر آواره شده‌اند.

و این آمار در حال افزایش است… !