به نقل از وب‌سایت هِوی، عناصر داعش در استان حمص سوریه، ویدئوی جدیدی منتشر کردند که با عنواننمایش پنهانکاراننام‌گذاری شده است. در این ویدئو اعدام و بریدن سر چند نفر که جاسوس نام گرفته‌اند مشاهده می‌شود. این ویدئو روز چهارشنبه در اینترنت پخش شد.

اعدام فجیع چند فرد به دست داعش به اتهام جاسوسی (تصاویر 18+)

اعدام فجیع چند فرد به دست داعش به اتهام جاسوسی (تصاویر 18+)

اعدام فجیع چند فرد به دست داعش به اتهام جاسوسی (تصاویر 18+)

اعدام فجیع چند فرد به دست داعش به اتهام جاسوسی (تصاویر 18+)

اعدام فجیع چند فرد به دست داعش به اتهام جاسوسی (تصاویر 18+)

اعدام فجیع چند فرد به دست داعش به اتهام جاسوسی (تصاویر 18+)