هر چند که بارش اولین برف که لایه حدود ۵ سانتیمتر بود،برای کارکنان شهرداری و خدمات شهری ترکمنستان مشکلاتی را ایجاد کرد، اما منظره بسیار زیبا زمستانی و فرصت برای کودکان جهت بازی با برف و ساختن آدم برفی را ایجاد کرد.

بنابر اطلاعیه سازمان ملی هواشناسی ترکمنستان بارش برف طی ۲ روز در سراسر ترکمنستان صورت گرفته‏ است و هم‏ اکنون نیز هوای سرد در کلیه استان‌‌های پنجگانه این کشور قالب است و این وضعیت تا چند روز آینده نیز ادامه خواهد شد. این در حالی است که هم اکنون دمای هوا در عشق‌‌آباد یک سانتیگراد زیر صفر است.