به نقل از خبرگزاری فرانسه، حداقل ۱۲ مهاجر از جمله ۸ کودک در آبهای یونان غرق شدند.

این خبر را گارد ساحلی یونان اعلام کرده است.

هنوز جزئیات بیشتری از این خبر گزارش نشده است.