ابوعزرائیل گلوله های این سلاح مرگبار را به داعشی ها هدیه داد.

لینک مستقیم دانلود