به نقل از وبلاگ سایت خودرو/

یک خودرو تولیدی به طور متوسط در هر سال ۲۰۰۰۰کیلومتر می تواند رانندگی شود با این خودرو و با توجه به سن خودرو شما می توانید عدد کیلومتر این خودرو را محاسبه کنید و به نتیجه ای برسید که آیا استفاده از این خودرو بیش از حد حد استاندارد بوده یا کم تر از حد استاندارد یا استاندارد از این خودرو استفاده شده است .

کارشناسی رنگ مهندس باغشنی-متوسط کارکرد ماشین در یک سال

همیشه فروشندگان سعی دارند خریدار را به این باور برسانند که خودرو آن ها سالم و کم کار است و کیلومتر معمولا یک معیار مناسب برای رد یا تایید این باور می باشد.

– کارشناسی رنگ خودرو در مشهد و تهران و سایر شهرستانها  – کارشناسی فنی خودرو در مشهد -تهران و سایر شهرستانها