شهید بیژن حافظی سرباز وظیفه از لشکر ۳۰ ارتش جمهوری اسلامی ایران که در گرگان خدمت می‎کرد در تاریخ سوم آبان سال ۱۳۵۹میان شهر آبادان و ماه‌شهر توسط نیروهای بعثی عراق به اسارت درآمد.

شهید حافظی در سال ۶۰ به دست نیروهای بعثی در زندان اسارت به شهادت رسید.

پس از انجام آزمایشات مختلف DNA در تهران و دریافت آزمایش DNA از خانواده شهدای مفقودالجسد و تطبیق آنها با یکدیگر، هویت شهید بیژن حافظی اعلام شد.

IMG_7581 IMG_7586 IMG_7591 IMG_7600 IMG_7464 IMG_7465 IMG_7470 IMG_7471 IMG_7484 IMG_7487 IMG_7490 IMG_7501 IMG_7505 IMG_7506 IMG_7510 IMG_7513 IMG_7516 IMG_7518 IMG_7524 IMG_7527 IMG_7540 IMG_7544 IMG_7546 IMG_7549 IMG_7551 IMG_7554 IMG_7562 IMG_7576