به جرات می توان هدف اصلی و نقطه کانونی «لیست سیاه» و «شبکه تخریب» در انتخابات اخیر مجلس خبرگان را آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان دانست. البته تلاش برای ترور شخصیت «بهشتی ثانی» به دلیل استقامت در برابر جریانات نفوذی چپ و راست، مدت های طولانی است که آغاز شده و سالیان متمادی است که رسانه ها و شبکه های مجازی جریان مهاند در خارج و داخل، پنجه خونین به چهره این شاگرد باسابقه امام (ره) و معتمد رهبری می کشند؛ اما در انتخابات خبرگان اخیر، نوک پیکان سامانه تخریب، دقیقاً «عمار انقلاب» را نشانه رفته بود.

خط تهاجمی که از سالیان پیش علیه آیت الله جنتی سامان داده شده بود، در آستانه انتخابات ۷ اسفند تلاش کرد تا با بهره گیری از تمامی شبکه ها و رسانه های در اختیار، انتقام کینه های بدری و خیبری را از دبیر شورای نگهبان بگیرد و به زعم خود، او را به دلیل رد صلاحیت و پالایش جریان نفوذ در مقاطع مختلف، رد صلاحیت مردمی کند!

پدرخوانده های شبکه تخریب، درصدد بودند با غافلگیر کردن افکار عمومی زیر حجم آتشباری سنگین و دفعی،با حذف آیت الله جنتی در انتخابات،جایگاه شورای نگهبان به عنوان یک رکن نظام و نیز تصمیمات قانونی آن را در طی سالیان اخیر با چالش و خدشه مواجهه سازند. آنها در ذهن خود اطمینان حاصل کرده بودند که به دلیل عقبه چندساله ترورشخصیت عمار انقلاب، این هجمه جدید به منزله تیرخلاص خواهد بود و در شرایطی که ماجرای ردصلاحیت ها فضای هیستریک سیاسی ایجاد نموده،سناریو طراحی شده به راحتی قابل اجرا خواهد بود.

زیر این آتش باری بی سابقه رسانه ای و تبلیغاتی که یک سوی آن شبکه های ماهواره ای غربی و سوی دیگر آن شبکه عنکبوتی مجازی در داخل بود، گرچه دو تن دیگر از یاران امام(ره) علی الظاهر حذف شدند، اما آیت الله جنتی با رای قابل ملاحظه ای از مردم استان تهران، مظلوم و مقتدر در فهرست منتخبین مردم باقی ماند تا علاوه بر شکست کلی پروژه «لیست سیاه» در سراسر کشور، سناریو حذف «عمار انقلاب» به مثابه یک نماد برای تضعیف جایگاه شورای نگهبان نیز مضمحل گردد.

اگرچه در یک نظام مردمسالار، پیروزی و شکست در انتخابات یک امر طبیعی، سیال و متغیر است و می تواند دلایل و عوامل مختلف و متفاوت داشته باشد، اما از آنجا که در انتخابات ۷ اسفند، حذف آیت الله جنتی حالتی نمادین برای دشمنان خارجی و دنباله های داخلی آنان پیدا کرده بود؛ حضور مجددش در مجلس خبرگان به منزله شکست سنگین این پروژه است. عمار انقلاب خار چشم دشمنان باقی خواهد ماند.