شهرستان آمل در زمینه های مختلف از دیرباز تا کنون دارای شخصیت های بزرگی است، که تعداد زیادی از آن ها شناسایی و به کارگیری نشده اند؛ عباس میرزایی قاضی جوان نخبه و خوش فکر آملی یکی از این افراد است که در جوانی به روسیه سفر کرده و در حال حاضر با کوله باری از تجربه و مسولیت های ویژه ای نظیر نماینده اتاق های منطقه ای بازرگانی روسیه در ایران، مشاور وزارت صنعت روسیه و مواردی دیگر، آماده است تا با عشق و علاقه ای مثال زدنی نسبت به آمل و مردمان این شهرستان، اتفاقات مثبت و بزرگی را رقم بزند و در این بین مسولان استانی و شهرستانی قطعا باید حمایت های تمام قد خود را از این نخبگانی که با هدف خدمت به کشور گام بر می‌دارند، داشته باشند و در راستای حفظ این سرمایه ها نهایت تلاش خود را انجام دهند تا مردم عزیز شهر و دیارمان از اتفاقات ویژه ای که در آینده ای بسیار نزدیک رقم خواهد خود، نهایت استفاده را ببرند.