دکتر مرتضی صدیق مدرس برتر ایران در حوزه اسکیس و مدرس دانشگاه علم و صنعت ایران در گفتگوی اختصاصی با مازندرانه ضمن تعریف و تمجید از برگزاری دوره نوترون بیان کرد : طی ٢۵ سال گذشته در بیش از ۵٣٠ دانشگاه ایران برای برنامه ورکشاپ شرکت کردم و به جرات و با قاطعیت اعلام می‌کنم که، گروه معماری اِلِون، با توجه به دیسیپلین اجرا، تامین امکانات آموزشی، انتخاب فضا، انضباط و سایر فاکتورها، جز ١٠ مجموعه برتر برگزار کننده ورکشاپ معماری در کشور است.