صبح امروز در راستای سفر استاندار مازندران به آمل پروژه کلنگ زنی فیبر نوری در شهرک صنعتی جمشید آباد آمل با اعتباری بالغ بر ١۵ میلیارد تومان انجام و نوروزی مدیر عامل مخابرات مازندران در گفتگوی اختصاصی با مازندرانه از جزئیات این طرح توضیحاتی را بیان کردند.